באמריקה ההמבוגר אכן מעולה !!!
ובכלל מקומות שמתמחים במוצר אחד בלבד תמיד קוסמים יותר בעיניי.
גם ההמבורגר של המוסד ראוי ביותר !!!

הגב