שאבלי בישו (צילום: יין בעיר)

12.10.2020
שאבלי כמו ששאבלי צריך להיות. שאבלי בישו (צילום: יין בעיר)

תגובות לפוסט