שף, שאלה
האם משמעות השם איולי אינה מיונז שכולל בתוכו שום?

הגב