וואוו !
בוודאות הולך להכין את התבשיל.
נשמע פצצה !

הגב