עלי גפן ממולאים (צילום: ארז קומרובסקי)

08.05.2017
עלי גפן ממולאים (צילום: ארז קומרובסקי)

עלי גפן ממולאים (צילום: ארז קומרובסקי)

עלי גפן ממולאים (צילום: ארז קומרובסקי)

תגובות לפוסט