במידה עושים עם שפיץ צ'אך?
הזמן או ההוראות משתנות?

הגב