madrid-vermut-photo-Roy-Yerushalmi-823-1

01.03.2017
קיץ בכוס. ורמוט מדרידאי (צילום: רועי ירושלמי)

כוס עם ורמוט, מדריד (צילום: רועי ירושלמי)

כוס עם ורמוט, מדריד (צילום: רועי ירושלמי)

תגובות לפוסט