Muhudo פלאפל גרוע בכל פרמטר (הופתעתי תוך כדי אכילה לגלות את מספר הפרמטרים שבהם פלאפל יכול להיות גרוע). תתאפקו קצת עד החזרה לארץ.

הגב