אלקלעי (צילום: מיכל גור)

07.05.2017
אלקלעי (צילום: מיכל גור)

השלט בכניסה לאלקלעי (צילום: מיכל גור)

אלקלעי (צילום: מיכל גור)

תגובות לפוסט